Uniformitat al centre

Us recordam l'ús obligatori de l'uniforme i us deixam unes informacions relacionades amb l'uniformitat al centre:

 

Relació d'uniformes necessaris 

 

Seguidament teniu el calendari que assenyala els dies d'uniforme/xandall per als alumnes d'EI i d'EP:

 

Dies d'uniforme (EI/EP)

Suscribirse a Sindicar